The Lakes

The Lakes
Gelatin Silver Print
8×10
2021